Esprit Schoonheidssalon verwerkt géén persoonlijke gegevens van u op deze website of online.
Uw gegevens zijn veilig. Klik hier voor de privacyverklaring.

Esprit Schoonheidssalon gevestigd aan Kronenburgwerf 62,4812XR Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Functionaris gegevensbescherming van Esprit Shoonheidssalon is Caroliene Schouten en te bereiken via espritschoonheid@live.nl of tel: 0623048235

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor-en achternaam, geslacht,geboortedatum, adresgegevens,telefoonnummer,e-mailadres,Lijst van contactgegevens van de klant via een app


Bijzondere en /of gevoelige persoonsgegevens :
Onze website verzamelt geen persoonlijke gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Esprit Schoonheidssalon verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U op te nemen in een- niet online- klantenbestand

-Het afhandelen van uw betaling

-U te kunnen bellen of mailen indien dit nodg is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

-Om goederen en diensten bij u af te kunnen leveren

Geautomatiseerde besluitvorming:nvt

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Esprit Schoonheidssalon bewaart uw gegevens niet in een computerprogramma en niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.Uw gegevens worden maximaal 2 jaar na uw laatste bezoek bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Esprit Schoonheidssalon verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is  voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken:

Esprit Schoonheidssalon gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Esprit Schoonheidssalon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via espritschoonheid@live.nl.